Dengan hasrat untuk melahirkan anak bangsa berjiwa Rabbani, wujudlah Sekolah Menengah Agama Tinggi Al-Rahman yang bermatlamat menginsankan remaja ke arah mengenal Rabb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *